สายไฟยี่ห้อ CTW

 
 

 

 CTW เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลคุณภาพสูงซึ่งมีมาตรฐานที่ได้รับรองทั้งภายใน และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานราชการและสถาบันทดสอบอิสระที่น่าเชื่อถือต่างๆ อาทิ
● ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน The Thai Industrial Standard Institute (TISI) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
● ได้รับการอนุญาติจาก PSB Corporation ประเทศสิงคโปร์
● ใบรับรองผลิตภัณฑ์สายทนไฟ จาก TUV SUD สิงคโปร์
● มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สมอ. ได้แก่ ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า มอก. 11-2553 มอก. 2202-2547 มอก. 85-2548 และใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้า มอก. 64-2517 มอก. 838-2531 มอก. 2143-2546 เป็นต้น
● ใบรับรองผลการทดสอบสายแรงดันสูงประเภท 69&115 kV. Underground Cable และสายแรงดันปานกลาง เช่น 12/20 kV 22 kV 33kV และ 6/10 kV จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ (EEI) เป็นต้น

 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า โทร : 02-960-1857 หรือ Scan QR Code เพื่อติดต่อเซลล์

** ราคาบนหน้าเว็ปไซต์เป็นเพียงราคาตั้งเท่านั้น ลูกค้าสามารถติดต่อเซลล์เพื่อขอราคาพิเศษได้ **

    

 

Update : 13/08/21 Pricelist 2018

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที.เอส.พี. อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาโรงงาน

โทร : 02-960-1857

ที.เอสพี.อินเทลลิเจนท์, TSP , อุปกรณ์ไฟฟ้านนทบุรี ครบ จบในที่เดียว, อุปกรณ์งานช่าง, ไฟฟ้า, ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, ราคาส่ง, ราคาถูก, ตู้คอนโทรล, ตู้โหลด, สายไฟ, หลอดไฟ, โคมไฟ, LED Streetlight,Solar Streetlight, Solar Garden Light, สีกันไฟ, สายไฟ, VCT, THW, NYY,สายไฟเบอร์ ,Fiber Optic, Link, Media Converter, Switchhub, สายแลน, ระบบ Network, Rack, electric, wholesale, retail, electrical equipment, lamp, light, bulb, decorative, wire, cable, lan, switch, plug,  power plug, cable tie, tsocket, cover plate, consumer unit, mdb, control, conduit, breaker, magnetic, relay, fan, ground, lighting, protection, charger, electric box, photo switch, instrument, tool, emergency light, terminal, industrail, water pump, fire alarm, bell, siren, fuse, ballast, starter, ignitor, condenser, tape, lampholder, timer, cutout, meter, dimmer,